Velkommen til

ARNA BRUK

Utleie av

lagerlokaler – industrilokaler – kontorlokaler

VÅRE LOKALER

Vi i Arna Bruk AS er stolte over å kunne tilby de beste lager / industri lokaler i Arna.
Med det så mener vi:

Store innkjøringsporter og takhøyde 4.2 – 5 m

Industri / lagerhaller på 4500 kvm. Og 1000 kvm

Kan deles etter behov

Store utearealer for parkering og utelager

Meget god adkomst for trailere

Kantine og ca. 300 – 400 kvm. Kontorer